OSP w Naprawie została założona na zebraniu wiejskim 28 lipca 1945 roku, przez wójta gminy Łętownia – Stanisława Matlaka – oraz sekretarza gminy – Stanisława Hanusiaka. W 1958 roku założona została orkiestra. Przy OSP Naprawa działa również młodzieżowy zespół rozrywkowo-wokalny “STRAŻAK”.
01 02
W latach 70-tych przy OSP Naprawa działa Dziewczęca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Skład Pierwszego Zarządu- Prezes: Piotr Walas, V-ce prezes: Jakub Bala, Naczelnik: Jan Zygmunt, Z-ca Naczelnika: Franciszek Macioł, Sekretarz: Józef Rypel, Skarbnik: Czubin Bartłomiej

15 września 1945 roku Zarząd podjął Uchwałę o wynajęciu parceli od Stanisława Gościeja pod budowę remizy.

25 kwietnia 1948 roku zakupiono materiał na uszycie18 czapek “rogatywek”, a Straż po raz pierwszy bierze udział w uroczystościach 1-go Maja i św. Floriana.

27 czerwca 1949 roku OSP zakupiło sikawkę ręczną, a 19 lipca bierze udział w gaszeniu pożaru u Jadwigi Żegleń.

W styczniu 1950 roku OSP kupiło drugą sikawkę za 60 tys. Złotych. 4 kwietnia w Wielką Sobotę o godz. 12.30 wybucha pożar, który szybko rozprzestrzenia się na pięć sąsiednich budynków. W akcji gaszenia bierze udział 6 jednostek OSP.

W 1959 roku OSP przystępuje do budowy remizy w Naprawie Górnej. Prezesem jest wówczas Józef Halek, a Naczelnikiem Adam Medes.

W 1956 roku OSP otrzymuje pierwszą pompę od ówczesnego Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Suchej Beskidzkiej Marka Aksamita.

03

W 1959 roku OSP otrzymuje wóz konny “platon”, a w 1964 roku pierwszy samochód marki Dodge.

W 1966 motopompę M-800 PO-3, a w 1974 samochód Lublin. W tym samym roku OSP otrzymuje samochód pożarniczy marki Żuk.
W 1960 roku przy OSP zostaje założona orkiestra dęta.

W 1971 roku rodzi się inicjatywa budowy Domu Strażaka w środku wioski. Budowa rozpoczęta zostaje w 1974 roku, a po wielu modernizacjach zostaje ukończona w 1992 roku.

04 05

W 1971 roku rodzi się inicjatywa budowy Domu Strażaka w środku wioski. Budowa rozpoczęta zostaje w 1974 roku, a po wielu modernizacjach zostaje ukończona w 1992 roku.

07 06

25 czerwca 1995 roku zostaje uroczyście przekazany nowoczesny samochód pożarniczy marki Stern. Remontu kapitalnego dokonał nieodpłatnie w swoim warsztacie Franciszek Macioł.

51m52

Rok 1995 to 50 Rocznica założenia OSP Naprawa.

19

1997 rok – OSP Naprawa zostaje włączone do Krajowego Systemu Ratownictwa Górniczego KSRG

1998 rok -  OSP Naprawa zostaje Mistrzem Podhala w Zawodach Sportowo-Pożarniczych.

2000 rok – udział OSP Naprawa w I Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych woj. Małopolskiego. Wyróżnienie- puchar. I miejsce w powiecie oraz I miejsce w gminie.

23

12 listopada 2002- Gminny Ośrodek Kultury oraz Szkoła w Naprawie współpracują na polu oświaty i kultury z Orkiestrą Dętą OSP.

08

Osielec 01.06.2003- W eliminacjach międzygminnych Orkiestra z Naprawy zajmuje I miejsce . Rok później ta sama orkiestra koncertuje dla na rynku Wadowicach dla papieża Jana Pawła II.

2005 rok to 60 lecie OSP Naprawa:

  • udział Orkiestr w Koncercie Powiatowym,
  • uroczystości kwietniowo-majowe: bierzmowanie, I komunia święta, poświęcenie cmentarza w Naprawie
  • Częstochowa – 750 lat śmierci św. Floriana
  • 2 sierpnia – występy Orkiestry OSP Naprawa – zdobycie I miejsca
  • zawody strażackie miejsko-międzygminne w Naprawie: seniorzy II miejsce, juniorzy I miejsce,
  • powiatowe zawody w Suchej Beskidzkiej – seniorzy z Naprawy I miejsce.

09 10 11 12
Obchody uroczystości 60 lecia OSP Naprawa.
13 14

Społeczeństwo Naprawy funduje dla OSP sztandar. Poczet: P.Bielak, Świętochowich, A. Firek.  OSP przyjmuje sztandar od Komendanta Powiatowego.

15

Prezentacja sztandaru. Poczet: J. Żegleń, E. Żegleń, St. Cudak

16 17 18

Rok 2006 – uroczystości kościelne z udziałem OSP Naprawa oraz Orkiestry Dętej.

19

29 kwietnia 2007 roku- uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego połączone z obchodami Dnia Strażaka. Bohaterem roku 2007 został druh Roman Drobny, który uratował od śmierci w płomieniach pięcioro ludzi sam przy tym odnosząc rany.

20 Prezydium zebrania: Wójt St. Pudo, Sekr. R. Lubaszka, Kom. Gm. B. Wróbel, Prezes J. Mirek, Hon. Nacz. A. Medes

21 22 23

Uroczysty koncert Orkiestry Dętej z okazji prymicji ks. Michała oraz 30-lecia kapłaństwa ks. Proboszcza.

49

8 lipca 2012 OSP Naprawa zajmuje I miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych

24 — kopia 25 — kopia 26 — kopia 27 — kopia 28 29 30 31 31b 31c 32 33 34 35 36 38

16 czerwca 2013 roku przekazano I poświęcono nowy samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Atego za kwotę 600 tys. Złotych, na który fundusze przekazał Gmina Jordanów, Zarząd Główny OSP, KSRG, firmy ubezpieczeniowe.

Obecnie jednostka OSP w Naprawie dysponuje dwiema remizami strażacimi, dwoma samochodami bojowymi, pełnym wyposażeniem bojowym, sprzętem medycznym I kompletnym umundurowaniem.

Prezesi OSP Naprawa od 1945 roku

Walas Piotr – 20.07.1945 – 03.04.1949

Mirek Jan – 03.04.1949 – 24.06.1951

Kłącz Walenty – 24.06.1951 – 10.05.1952

Halek Józef – 03.03.1957 – 05.03.1961

Tyrpa Andrzej 03.03.1968 – 07.02.1971

Bala Jakub – 07.02.1971 – 02.02.1972

Medes Adam – 02.02.1972 – 12.01.1975

Gościej Władysław17.01.1975- 08.02.1978

Kumor Jan – 18.02.1979 – 21.03.1982

Lubaszka Mieczysław – 06.02.1983-11.02.1990

Mirek Józef 11.02.1990 – 25.01.2014

Żegleń Józef – 25.01.2014 w trakcie kadencji

Naczelnicy OSP Naprawa

Zygmunt Jan 20.07.1945 – 03.04.1949

Medes Adam 03.04.1949 – 02.03.1963

Gościej Władysław 02.03.1963 – 02.03.1965 Medes Adam 02.03.1065 – 20.02.1988

Fabia Marian 20.02.1988 – 29.01.1995

Żegleń Edward 29.01.1995 – 12.01.2001

Hudoba Piotr 14.01.2001 – 04.02.2012

Pustelnik Wiesław 04.02.2012 w trakcie kadencji