Ochotnicza Straż Pożarna
Naprawa
34-240 Jordanów
tel. 18 267 21 73
http://www.ospnaprawa.pl
01