baner_sub2
Skład Zarządu OSP Naprawa

Prezes – Żegleń Józef
Naczelnik - Pustelnik Wiesław
Vice-prezes – Lubaszka Rafał
Zastępca naczelnika – Żegleń Marcin
Skarbnik – Folwarski Henryk
Sekretarz – Wójtowicz Władysława
Członek zarządu Kierownik Orkiestry- Mirek Daniel
Członek zarządu Kronikarz- Mirek Karolina
Gospodarz – Dittmajer Dariusz